top of page
20170918_162045.jpg

חוגגים בחגים

יש אנשים שבמקום לחגוג בחגים, יושבים סביב שולחן עלוב. במקום לספר לילדיהם את סיפורי החג, הם צריכים לספר להם למה אין להם כמו לשכנים. לא רק המשפחות שמקבלות סיוע במשך כל השנה נזקקות לעזרה מוגדלת עבור החגים, אלא אף כאלה המסתדרות בדרך כלל, קורסות תחת הנטל של ההוצאות העצומות של החגים.

 

אנו מחזירים למשפחות הללו את שמחת החגים. פעמיים בשנה לפני ראש השנה ופסח אנו מחלקים למאות משפחות סלי מזון מוגדלים באופן מיוחד מלאים בכל טוב, כדי שגם הם יוכלו לחגוג. כמו"כ אנו עורכים ארוחות חג לאנשים בודדים שאין להם איפה או עם מי לחגוג את החג.

bottom of page