top of page

שמחו משפחות לחג

תרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי / ביט

קבלה תשלח למייל שלכם עם סיום ביצוע התרומה

ניתן לתרום גם בדרכים נוספות:

העברה בנקאית: בנק 20, סניף 560, ח-ן: 154901

בתרומה בהעברה נא שלחו פרטיכם לטלפון: 054-7702363, כדי לאפשר שליחת קבלה אליכם על התרומה

כל תרומה לעמותת נעלה מוכרת לצרכי מס עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

bottom of page