top of page

157 משפחות חגגו בפסח בזכותכםתודה לכל התורמים היקרים ולכל המתנדבים שהעניקו מזמנם בהתרמת מוצרים ושינועם, באריזות ובהובלת סלי המזון. בזכות כולכם הצלחנו להעניק עזרה משמעותית ל157 משפחות נוף הגליל לכבוד חג הפסח בשווי של 200-800₪ למשפחה, וכך אפשרנו להם לחגוג בשמחה את חג הפסח.

העזרה ניתנה למגוון רחב של משפחות מכל אוכלוסיות העיר, כולל: משפחות רווחה, עולים, פליטים, חיילים, ניצולי שואה, משפחות חד הוריות, ברוכות ילדים ועוד. המשפחות קיבלו עזרה באופנים שונים: חבילות מזון, בשרים, תוי קניה וחלוקות מזון במסגרת פרויקט "משפחה מחבקת משפחה".

שיהיה לכולם חג פסח כשר ושמח מאוד!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page