top of page

תלמידים למען משפחות העיר

בכל חג מחדש מרגשות התרומות של התלמידים החמודים למען הקהילה, שמראים על הכח של הפרט בַּכְּלל. בפרויקט כלל-עירוני המתבצע בעידוד אגף החינוך בעירייה, תורמים תלמידים בשמחה, כל אחד מוצר אחד, שביחד מצטרפים לעזרה גדולה למשפחות בסלי מזון מכובדים. תודה למינה קליין, מנהלת אגף החינוך, לבלוריה לאופר האחראית על בתי הספר היסודיים ולכל הצוות החינוכי, משפחות והתלמידים מבתי הספר: אומץ (אגפי הבנים והבנות), ארבל, גולן, חב"ד בנות, יודפת, כסולות, מנחם בגין, נטופה, עצמון, שובו רננים ותלמוד תורה חב"ד.

יישר כח גדול לחבר המועצה דוד שינאן, שתמיד אוהב לעזור. הוא, יחד עם מתנדבים נוספים שגייס: אורי עטר, ליטל שושן ואורון סקלאר שמחו לאסוף את המוצרים מבתי הספר. תודה לכל אלו שבזכותכם תושבי העיר קיבלו סלי מזון מכובדים, שאיתם חוגגים את החגים.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page