תושבים מהיישובים השכנים דואגים לתושבי נוף הגליל

מידי ראש השנה נרתמים תושבים מיישובי הסביבה לעזרת משפחות נוף הגליל בתרומות כספיות ובתרומות מזון. השנה, כשהבינו את הצורך החיוני של תושבי העיר שגדל בעקבות משבר הקורונה הם נחלצו לעזרה והגדילו את היקף הסיוע הן הכספי והן בתרומות המזון כולל עופות ומוצרי מזון יבשים. תודה לכל התושבים שתרמו ולאלו שריכזו את המבצע: בציפורי צביה מניס ומאירה צור, בשמשית יעל בטשא ובחנתון טל סופר.