top of page

תושבים ותיקים ועולים חדשים נהנו ביריד העונתי

למעלה מ-300 אנשים ביקרו ביריד העונתי של העמותה לקראת פסח! כל מי שהגיע התפעל מהמבחר העצום של הבגדים, נעליים, משחקים וכלי הבית החדשים, שאורגנו בצורה אסתטית ומרהיבה ברחבי האולם הענק. בין הבאים ניתן היה לזהות את המבקרים הקבועים המגיעים בכל פעם להתחדש בכל הבגדים הנחוצים למשפחתם בעונה החדשה. גם נראו פנים רבות חדשות של עולים שרק בשבועיים האחרונים עלו לארץ מהודו ומבריה"מ לשעבר. גורמים בעירייה שמחו להפנות אותם להגיע להצטייד בכל הפריטים החשובים להם, הכל בחינם כמובן. כבכל יריד הגיעו גם תושבים שנושא הקיימות חשוב להם, שנהנו להתחדש בבגדים מבלי לפגוע באיכות הסביבה.


לפסיפס האנושי הצטרפו גם אישים חשובים שהגיעו לחזק ולהוקיר את הפעילות החשובה למען התושבים: אלכס גדלקין סגן ראש העיר ומ"מ, מונעם זידאן מנהל סניף ביטוח לאומי בעיר, נציגות הנהלת שירותי בריאות כללית ויצחק סולומון עורך ידיעות הגליל. כולם התפעלו מאוד מהשפע הגדול ביריד שאורגן באופן כל כך מרשים, מסודר ומזמין למען כל באי המקום. אנו מודים לכל תורמי הבגדים ולעשרות המתנדבים שהשקיעו שעות על גבי שעות להצלחת היריד.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page