top of page

שנה טובה ל-156 משפחות

שנה טובה וגמר חתימה טובה! לכבוד החג הצלחנו לעזור ל156 משפחות במזון בשווי של 200-800 ₪ לכל משפחה. הן קיבלו עזרה בתוי קניה, בשרים, חבילות מזון שבהם עופות וכל מוצרי היסוד לחגוג את החג בשמחה וחלוקות מזון במסגרת פרויקט "משפחה מחבקת משפחה". כל העזרה למשפחות ניתנה בהתאמה לצרכיהן, הן מצד גודל המשפחות, והן מצד סוגי המוצרים.


תודה לתורמים הרבים מנוף הגליל, ציפורי, שמשית, חנתון ומרחבי הארץ ולכל המתנדבים בהתרמת מוצרים, באריזות, בחלוקות ובהובלת סלי המזון. בזכות כל אלו קיבלו המשפחות עזרה משמעותית כדי לחגוג את החגים בשמחה.

(האנשים שבתמונות הינם מתנדבים)

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page