top of page

שמחת חג הפסח ל-164 משפחות

אחרי חודשיים של עבודה אינטנסיבית ב"ה בזכות כל התורמים והמתנדבים שלנו הצלחנו להביא את שמחת חג הפסח ל-164 משפחות. הן קיבלו עזרה בצורה מכובדת ומכבדת במגוון אופנים: תוי קניה, בשרים, חבילות מזון שבהם עופות וכל מוצרי היסוד לחגוג את החג בשמחה, וחלוקות מזון במסגרת פרויקט "משפחה מחבקת משפחה". כל העזרה למשפחות ניתנה בהתאמה לצרכיהן, הן מצד גודל המשפחות, והן מצד סוגי המוצרים.


תודה לכל המתנדבים בהתרמת מוצרים, באריזות, בחלוקות במקום ובהובלת סלי המזון. תודה לכל תורמי הכספים ומוצרי המזון וביניהם : ארגון לתת, בית קק"ל למצוינות, נוער מד"א, אלביט מערכות יבשה ותע"ש, הנהלת שירותי בריאות כללית, בי"ס "רעים" שמשית וכן תושבים רבים מנוף הגליל, ציפורי, שמשית, חנתון ומרחבי הארץ. רק הודות לכל אלו קיבלו המשפחות עזרה משמעותית שאיפשרה להן לחגוג את החג.

(כל המצולמים הם מתנדבים)Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page