top of page

שיתוף פעולה עם אגף החינוך ובתי הספר


מרגש מאוד לראות איך שתלמידים צעירים כל כך אוהבים לעזור לאחרים. זה כבר מספר שנים שאנו מארגנים. מבצע איסוף עם תלמידי בתי ספר בעיר לקראת החגים. למבצע מטרה כפולה. מעבר לכך שאיסוף מוצרי מזון ע"י תלמידים עוזר לנו להביא את שמחת החג לכמה שיותר משפחות בעיר, יש בנוסף ערכים חינוכיים חברתיים, שאותם רוכשים התלמידים דרך השתתפות במבצע. כשצוותי בתי הספר מנחים את התלמידים להביא מוצר מסוים, הם גם מסבירים את חשיבות הנתינה, את הכוח של כל אחד לעזור, ואת כוח הפרט כחלק מהכלל, שאפילו כשכל אחד עוזר על ידי מוצר אחד, זה מצטבר לעזרה גדולה.


אחרי אישורה ותמיכתה של מנהלת מינהל החינוך גב' מינה קליין ואחראית על בתי הספר היסודיים גב' בלוריה לאופר, מנהלת מחלקת בתי ספר, המבצע יצא לדרך והתקבל בברכה ובשיתוף פעולה על ידי בתי הספר: גולן, חב"ד, יודפת, יוסיף אומץ, כסולות, מנחם בגין, נטופה, עצמון ושובו רננים.


תודה רבה לכל הצוות והתלמידים שלקחו חלק פעיל בפרויקט, ואספו מאות פריטי מזון מגוונים שחולקו למשפחות נוף הגליל, ותודה למתנדבים היקרים שאספו את המוצרים מבתי הספר והעבירו אלינו: אופיר סולומון ויובל מצוות בית קק"ל למצויינות וחבר המועצה דוד שינאן.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page