top of page

קר בחוץ, חם בפניםכשיש לב חם, אפשר לחמם גם את הזולת! שמחנו לקבל תרומה של 10 רדיאטורים לחלוקה למשפחות וכן כמות נכבדת של מעילים איכותיים, חלקם משומשים וחלקם חדשים, תרומת תושבי הושעיה היקרים, הנרתמים במשך כל השנה לעזרת משפחות נוף הגליל. הרדיאטורים וכן המעילים הועברו למשפחות עולים שנזקקו להם וכעת ערוכים יותר לקראת מזג האוויר החורפי הַקָרֵב.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page