top of page

צוותי בתי הספר והתלמידים נרתמים לעזרה


באישור אגף החינוך בעיר ובעידודם, יצא לדרך גם השנה מבצע חינוכי קהילתי בבתי הספר ברחבי העיר. בכל בית ספר התבקשו התלמידים להביא מוצר ספציפי (לא כבד או יקר) עבור סלי מזון למשפחות לקראת החגים. בנוסף לכך שהמבצע מסייע בהגדלת העזרה החיונית למשפחות, יש בו מטרה נוספת של הגדלת מודעות התלמידים למצב העוני בעיר, לעורר אותם לאחריות וערבות הדדית לקהילה ולהדגיש את הכח הגדול של כל אחד ואחת לחולל שינוי משמעותי אפילו על ידי מעשה קטן. קיבלנו אלפי מוצרים שגרמו לשמחה גדולה למשפחות שקיבלו את סלי המזון לפני ר"ה.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page