top of page

עוגן בטוח בזמן אי ודאות


מתוך הבלבול ואי הוודאות בפתח שנת הלימודים, יש משהו יציב שעליו יכולות לסמוך משפחות העיר, העזרה בציוד לימודי אותו הן מקבלות מאיתנו עבור ילדיהן. גם השנה המשפחות קיבלו את הסיוע באופן מכבד ביותר. קרוב ל- 100 משפחות שמחו לקבל שוברים לקניית ציוד מתאים על פי צרכיהם של ילדיהם ובהתאם לטעמם האינדיבידואלי. 

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page