top of page

עובדי אלביט משמחים ילדים


השבוע קיבלנו תרומה יפה ומכובדת של משחקים וספרים לילדים אותם אספו עובדי חברת "אלביט מערכות יבשה ותע"ש". את התרומה הביאו אלינו עובדים בכירים בחברה: נחמיה שמואל - מנהל משאבי אנוש, ג'ני רייכמן שקליאר- רכזת משאבי אנוש, יובל מנגד - יו"ר ועד עובדים ובלה לראדו - חברת ועד העובדים. העזרה הגיעה בזמן מתאים ביותר. כרגע בחופש הגדול, כשילדים רבים נמצאים בבית ויש הרבה פחות אופציות ליציאה בעקבות ההגבלות, הם ישמחו מאוד לקבל את המשחקים. התורמים הנרגשים שמחו לשמוע על פעילותנו עם המשפחות ואמרו שישמחו להמשיך את שיתוף הפעולה עם העמותה למען משפחות העיר בדרכים נוספות.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page