top of page

סיכום פעילות העמותה- 2022


נרגשים להציג בפניכם את העשייה של העמותה בשנת 2022 בזכות שיתופי הפעולה בין התורמים, המתנדבים והגורמים השונים. ממשיכים בכל הכוח את העזרה השנה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page