top of page

מתמקצעים, מתקדמים ומסייעים

חשוב תמיד לייעל את ניהול העמותה ופעילותה, ואחת הדרכים היא ע"י לימוד מאלו שמבינים ומתמחים בתחומים רלוונטיים. לאחרונה קיבלה העמותה מלווה עם ידע עצום בעולם העסקי, עומר זיגדון, מנכ"ל של החברה הבינלאומית Zigdon Enterprises המתנדב מטעם עמותת מגדלור, דרכה הוא מלווה עמותות ועסקים כדי להעניק להם מנסיונו המקצועי.

למרות הלו"ז העמוס שלו, בנוסף לעזרה טלפונית שהעניק, הוא הגיע במיוחד מתל אביב והקדיש זמן לפגישה פרונטלית שתרמה לנו רבות וממשיך לתת עזרה באופן מקוון. הליווי המותאם נותן כלים מעשיים לשיפור התנהלות של העמותה בהיבטים רבים ועל ידי כך מסייע יותר למשפחות רבות.


Comments


bottom of page