top of page

למעלה מ300 ותיקים ופליטים ביריד העונתי


ימים עמוסים ומספקים! גם הפעם הגיעו ליריד הקיץ למעלה מ300 מבקרים מכל המגזרים וכל הגילאים, ובחרו לעצמם (בחינם) מהמבחר העצום: בגדים, נעליים, משחקים, ציוד לבית ולכל המשפחה.

כתמיד, כל זה רק התאפשר בזכות כל תורמי הבגדים והחפצים, ועשרות המתנדבות והמתנדבים שהשקיעו שעות על גבי שעות במיון, קיפול וארגון הפריטים בצורה אסטטית, בשיחות טלפון להזמנת תושבים ובעזרה ושירות למבקרים הרבים.
תמונות של חלק מהמתנדבים המסורים:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page