top of page

ליווי מותאם לכל משפחה

אחד התחומים שעליהם אנו שמים דגש גדול הוא שיקום משפחות: נתינת כלים למשפחות להיחלץ ממצבם הקשה ולעלות על "דרך המלך". בגלל החשיבות הגדולה של עזרה זו, משה גרוסמן, מנהל העמותה, משקיע שעות רבות מאוד בליווי פרטני בתחום זה. ישנן משפחות שבהן העזרה הנצרכת היא נטו ליווי כלכלי, תעסוקתי ועזרה במיצוי זכויות, בעוד שבמקרים אחרים מדובר במשפחות שנזקקות לליווי מורכב יותר, שהתנהלותן הלקויה נובעת מקשיים תפקודיים, רגשיים ואחרים. כמו בכל הפרויקטים של נעלה, העזרה ניתנת ללא אפליה ובצורה מותאמת לצרכי כל פונה.


משה לא מסתפק במיקרים שמגיעים אליו דרך עמותת נעלה, אלא גם מתנדב בארגון הידוע "פעמונים", המפנים אליו משפחות לליווי כלכלי, כשדרכם בדר"כ מדובר במשפחות שמבקשות כלים לנהל את מצבם הכלכלי בצורה יעילה יותר. לאחרונה התפרסמה כתבה באתר "וואלה!", המסקרת ליווי משפחה שכזו, לאחר שארגון פעמונים התפעל מהצלחתו הגדולה של משה החבדניק, בליווי משפחה ערבית, ורצו לפרסם את המקרה כדי להוכיח שכשהמטרה היא טהורה וטובה ויש מוטיבציה גבוהה, תמיד אפשר לעזור לאחרים, גם כשהם שונים.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page