top of page

לא משאירים ילדים לישון על הרצפה

בעקבות פניה שקיבלנו השבוע מעו"ס על עזרה למשפחה שבנותיהם ישנות על הרצפה עקב חוסר באמצעים לקניית מיטות, שמחנו לעזור להם בתרומה מיטות נוער, תרומת משפחה אחרת מהעיר ששמחה שהמיטות ילכו למטרה טובה. המיטות הועברו בעזרת שני מתנדבים מדהימים לירון איליאב, תושב העיר, ויואב יגור, חניך ב"מכינת תבור", ששמחו להגיע אתמול לעזור, ואף עזרו בהרכבת המיטות בבית המשפחה בחריצות ובסבלנות רבה.


Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page