top of page

יצירתיות לצליחת האתגרים

בעמותת נעלה לא נבהלים מאתגרים. לקראת ראש השנה התברר כי המקום הקבוע שממנו מבצעת העמותה בדרך כלל את חלוקות חבילות המזון למשפחות לפני החגים לא היה פנוי בגלל שיפוצים, ועקב מצב הקורונה ואיסור ההתקהלות היה בעייתי למצוא מקום חילופי ולבצע אריזה עם צוותי מתנדבים. לכן החליט המנהל משה על רעיון נועז: ביצוע האריזה והחלוקה מביתו הפרטי. למשך מספר ימים הפך הבית למעין מחסן, בו נארזו ע"י משה ומשפחתו אלפי מוצרי מזון עבור משפחות מעוטות יכולת. חלק מהמשפחות קיבלו את החבילות לביתם בעזרת מתנדבים והחלוקה לשאר המשפחות התבצעה מחצר הבית, ללא התקהלות ובאופן המתאים לתקנות בעזרת הצוות המסור מ"בית קק"ל למצוינות" שמעון אבוחצירא ונועם גולדשטיין.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page