top of page

ילדי העיר נהנים ומוגנים


אם בכל קיץ, הפרויקט של סבסוד קייטנות/בי"ס של החופש הוא כל כך משמעותי, השנה על אחת כמה וכמה. במשפחות מצוקה, תעסוקה לילדים בחופש היא צורך הכרחי. ילדים הנמצאים בבית כל היום ללא תעסוקה הולמת, חיים בכעין "סיר לחץ" שלעיתים עלול להתפוצץ ולגרום לאלימות מילולית ואפילו פיזית. השנה הקושי מתחדד עוד יותר. תלמידים מוצאים את עצמם במצב הזוי. חודש וחצי בלבד אחרי שחזרו מ"חופשת קורונה" של חודשיים, בה שהו בסגר ובחלק מהזמן אף בעוצר מוחלט, מבלי יכולת לצאת מהבית ועם קושי להעסיק את עצמם, הם נמצאים ערב "החופש הגדול" של חודשיים נוספים, בה הם זקוקים יותר מתמיד למסגרת חוויתית שתפיג את המתחים ותהווה עוגן של רוגע ובטיחות עבורם ועבור כל משפחתם.

לעומת זאת, הוריהם של רבים מתלמידים אלו זקוקים לסיוע יותר מתמיד. אלה שעובדים לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד ימי עבודה נוספים להיות עם ילדיהם לאחר כל הימים שהפסידו עקב הגבלות הקורונה, ואלה שנפלטו משוק העבודה נמצאים במצב כלכלי קשה. הם יודעים שההשתתפות של ילדם בבתי הספר של החופש הוא צורך חיוני כדי למנוע מאסון לקרות, אך אין להם יכולת לשלם על זה. למרות הסבסוד של משרד החינוך לקיום מסגרות בעלות סבירה, משפחות אלו לא מצליחות לממן אפילו את העלות הזו, והקושי מתעצם במיוחד כשמדובר על משפחה שבה כמה ילדים.

בעקבות עבודה מאומצת לסייע לילדים אלו, הצלחנו לאפשר ללמעלה מ-120 ילדים (עלייה משמעותית לעומת 80 ילדים בשנה שעברה) להשתתף בקייטנות וליהנות מתקופה רגועה ובטוחה, מבלי לפגוע ביציבות הכלכלית של משפחתם.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page