top of page

יותר מ300 מבקרים ביריד בגדים

כל יריד שאנו עורכים הוא משמעותי עבור מבקריו, אך הפעם הרגשנו את זה יותר מהרגיל! המלחמה המתחוללת באוקראינה הביאה לנוף הגליל גל של משפחות פליטים רבות מאוד שהגיעו לעיר ממש בחוסר כל ונזקקו לביגוד בסיסי. מחלקת הקליטה והגורמים השונים שמחו להפנות את הפליטים הללו ליריד העונתי שערכנו לפני פסח והם הגיעו ובחרו לעצמם מלתחה שלימה של ביגוד איכותי. בנוסף אליהם, כמובן הגיעו המשפחות הקבועות שמגיעות בכל יריד מכל אוכלוסיות העיר ובוחרות לבני משפחתם את הבגדים והציוד שהם צריכים לאותה עונה.

תודה לכל המתנדבות/ים שבלי עשרות שעות עבודתם לא היינו מגיעים להצלחה האדירה הזו!


היריד הוקדש לע"נ קלרה בת רגינה ושפץ אפלבוים, אימה של המתנדבת המסורה שולי אפלבוים.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page