top of page

יום עיון "אשפוז בכפייה"

אחת מתוכניות הדגל של העמותה היא פרויקט "שיקום משפחות". במסגרתו נותן משה גרוסמן, מנהל העמותה, ליווי רב-תחומי למשפחות בעיר, כולל לאנשים בעלי קשיים רגשיים ונפשיים. לכן הוא הוזמן להיות חלק מפורום בנושא בריאות הנפש בנוף הגליל. חברי הפורום נפגשים פעם בכמה חודשים כדי לקבל כלים בנושאי העבודה בתחום בריאות הנפש, ובין לבין מציעים עזרה, תמיכה ומידע בין כל החברים. אומר משה: "אני שמח וגאה להיות חלק מקבוצה נפלאה זו, בה כל המשתתפים מסורים מאוד לעניין העזרה לזולת, גם ללקוחותיהם וגם לכל חברי הקבוצה במטרה משותפת לעזור לכמה שיותר אנשים".


החודש קיים הפורום יום עיון בנושא "אשפוז בכפייה", אליו הגיעו להרצות אנשי מקצוע ברמה גבוהה ובו השתתפו למעלה מ100 אורחים. יום העיון היה מקצועי ומחכים מאוד, יישר כח לכל אלו שהשקיעו להצלחת האירוע.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page