top of page

התורמים והנתרמים צהלו ושמחו

אין שמחה גדולה כמו לשמח אחרים, ובמיוחד בפורים, שבו יש דגש מיוחד בעניין זה במצוות "משלוח מנות" ו"מתנות לאביונים". לכבוד החג נרתמו עשרות משפחות כדי לתת מעצמם ולסייע במזון עבור משפחות מנוף הגליל שקשה להם לשמוח בגלל מצבם הכלכלי.


זו השנה השלישית שבה הפעילו מאירה צור וטל ברכה ממושב ציפורי פרויקט מדהים של "משלוחי מנות חברתיים-סביבתיים", במסגרתה, במקום להוציא כספים על סלסלאות וחטיפים, המשתתפים שלחו באהבה מאות "משלוחי מנות" מיוחדים, על ידי שתרמו את הסכום הזה דרכינו עבור קניית מזון למשפחות נזקקות בנוף הגליל, וחבריהם קיבלו הודעות על כך שהתרומה נתרמה לזכותם.


בנוסף, תושבים אכפתיים מנוף הגליל וממקומות נוספים שמחו להעניק "מתנות לאביונים" לעזרת משפחות שממש נזקקו לעזרה החיונית. השנה הצטרפו לעשייה המבורכת עשרות משפחות מהיישוב הושעיה שתרמו "מתנות לאביונים" ביד רחבה באופן מיוחד. פרויקט זה מצטרף לדרכי הסיוע הקבועים, שבהם מעניקים תושבי הושעיה לזולת דרכינו במהלך כל השנה.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page