top of page

הזדמנות שווה לכל תלמיד

שבועיים נותרו עד הראשון בספטמבר, והחנויות לממכר ציוד לימודי מליאות בהורים ובילדים נרגשים הבוחרים ציוד לשנת הלימודים החדשה. לצערנו ישנן עדיין משפחות רבות שטרם יודעות מהיכן ימצאו כסף לקניית הציוד. כמו בכל שנה, אנו דואגים בתקופה זו בדיוק למשפחות הללו. הפעם, קרוב ל150 ילדים יפתחו את השנה בהרגשה טובה בזכות העזרה שמקבלים מאיתנו, בזיכויים בסכומים של 300₪, 500₪ ו700 ₪ לכל משפחה (בהתאם למס' התלמידים במשפחה) לקניית כל הנדרש עבורם. כל עזרה שתוכלו לתת, תעזור לילדים בקניית ציוד לשנת הלימודים החדשה.

שתהיה שנת לימודים פוריה לכל התלמידים ומשפחותיהם ולכל העובדים במערכת החינוך!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page