top of page

ההכנות בעיצומם לשמח משפחות בפסח

אצלנו בעמותה אנחנו כבר ממש בעיצומם של ההכנות לעזרת משפחות העיר לפסח, כדי שכולם יוכלו לחגוג את החג בשמחה: מבוגרים וצעירים, משפחות חד הוריות וחיילים, ניצולי שואה ומשפחות ברוכות ילדים, ותיקים ועולים. בנוסף למשפחות המוכרות ע"י העמותה, אנו תמיד מקבלים פניות חדשות ועכשיו שהגיעו לעיר לאחרונה יותר מ400 פליטים מאוקראינה, הצורך הוא עוד יותר גדול והעזרה חיונית יותר מתמיד.


תודה לכל הגורמים המצטרפים אלינו למערכה ששמחים לשתף פעולה ולהטות שכם לעזרה, כולל: אגף הרווחה, אגף החינוך, בית קק"ל למצויינות, נוער מד"א, ארגון לתת וכמובן כל המתנדבים והתורמים הותיקים והחדשים שהצטרפו לעשייה של העמותה בכל השנה, ובמיוחד עכשיו לקראת פסח, מנוף הגליל ומיישובי הסביבה: ציפורי, הושעיה, חנתון, שמשית והסוללים.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page