top of page

"בלי העזרה הילדים היו יושבים בבית כל החופש!"

גם הקיץ הזה סבסדנו קייטנות לילדים, בשנה החמישית ברציפות, במסגרת מבצע "קיץ בטוח וחוויתי", והפעם הצלחנו להגדיל ב30% את מספר הילדים שנעזרו בעניין זה: 161 ילדים שהצליחו להשתתף בקייטנות ובתי הספר של הקיץ, ושרובם לא היו יכולים לעשות זאת לולא עזרת העמותה.


העזרה שהענקנו ב50% מעלות הקייטנות עבור כל אחד מהילדים הייתה משמעותית עבור המשפחות שנעזרו, והיוותה הגורם המכריע בין זה שהילדים היו נשארים בבית לבין זה שהצליחו ליהנות מקייטנות שהיטיבו להם בגוף ובנפש.

השנה העזרה הייתה חשובה באופן מיוחד כי שנת הלימודים שחלפה התאפיינה בחודשים ארוכים של "למידה מרחוק", שבנוסף לפגיעה הלימודית, גרמה לפגיעה חברתית חמורה בקרב תלמידי הגנים ובתי הספר. לכן, יותר מתמיד, הקייטנות ובתי הספר של החופש היוו צורך חיוני לילדים, מקום בטוח וחינוכי בו יוכלו לבלות וליהנות מחברת בני גילם.


שמחנו לשמוע מתורם שלנו העובד בתחום החינוך, שהורה של אחד מתלמידיו סיפר לו עד כמה העזרה הזו הייתה רבת חשיבות למשפחתו. וכך שח אותו הורה: "אתה לא יודע איזה דבר גדול קרה לנו. לא ידענו מה לעשות עם הילדים כי לא הייתה לנו אפשרות כספית לשלם על הקייטנות של הילדים ואז קיבלנו טלפון ממשה גרוסמן, מנהל עמותת נעלה, שבישר על האפשרות לעזור לשלם על הקייטנות עבור ילדינו. יש לנו כמה ילדים, ובלי העזרה של העמותה הילדים היו יושבים בבית כל החופש! הדבר הזה פשוט הציל אותנו".

(תמונת אילוסטרציה)
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page