top of page

משקיעים שעות רבות לעזרת הנפגעים הכלכליים של הקורונה

בעקבות המצב לפני פסח, כשאנשים לא יכלו לעבוד עקב התפרצות נגיף הקורונה, קיבלנו פניות לעזרה לא רק מהנתמכים הקבועים, אלא אף ממעגל נוסף של משפחות שנתקעו ללא מצרכים בסיסיים. למרות שמקורות התרומות שלנו נפגעו, ונדרשו מצידנו מאמצים עילאיים להגיע לסכומים הנדרשים, עבדנו קשה כדי לגייס את התרומות הנדרשות.

גם עתה, כשנכנסנו ל"שיגרת קורונה", בולטות הפניות המתקבלות ממשפחות שמתחילות לחוש בתוצאות המשבר עקב הפגיעה בהכנסותיהם, בין אם מדובר באנשים שפוטרו או יצאו לחל"ת ובין אם בעצמאים שעסקיהם ספגו פגיעה משמעותית בעקבות ההגבלות הקשות שהיו במשק. מעניין לראות שבנוסף לפניות ממשפחות במצב קשה, הצריכות עזרה בצרכים בסיסיים כאוכל, ישנן גם פניות ממשפחות שמסתדרות בד"כ, ועתה מוצאות את עצמן במצב חדש ומבלבל, כמו קושי לשלם חשבונות על הוצאות שוטפות, ובחלק מהמקרים בקשות לליווי להתנהלות כלכלית נכונה מכיון שהן מוצאות את עצמן בגירעון בפרק הזמן הנוכחי. בתקופה מאתגרת זו אנו משקיעים מאמצים רבים לעזור למשפחות אלו בהכוונה, כדי להציל אותן ולמנוע מהן להידרדר למצב שמהן חוששות, של נזקקוּת קבועה.Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page