top of page

אוכל חיוני במהלך כל השנה


כל יום שישי אנו מחלקים יותר מ150 מנות של אוכל מבושל. במהלך השנה אנו מקבלים בקביעות אוכל מבית תמחוי בהושעיה וגם מבית ספר עצמון כאן בעיר שתורם את מנות ההזנה הנותרות. כמות מנות המזון מהמקומות הללו היא משמעותית והן מקילות על ההוצאות הכספיות עבור הפרויקט הזה. ישנם תקופות בשנה של חופשות מהלימודים, ובמיוחד בתקופת חופשת הקיץ ותחילת שנת הלימודים, שזה כ3 חודשים שבהן אין לנו את אספקת האוכל מביה"ס, אך חשוב לנו מאוד שהמשפחות המקבלות לא יקבלו פחות אוכל, שכן לחלקן אלו הארוחות המבושלות היחידות אותן הם אוכלים במהלך השבוע. לכן אנו דואגים לגייס תרומות לקניית האוכל כדי להמשיך לתת להם את כמות הארוחות הקבועה.


תודה רבה לכל אלו שתורמים במשך כל השנה לפרויקט החשוב הזה, ובמיוחד לתורמים והמתנדבים היקרים מהושעיה שנרתמים לפרויקט חלוקת הארוחות המבושלות באופן מיוחד.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page