top of page
WhatsApp%20Image%202020-07-08%20at%2011.

התחלה טובה

ישנם תלמידים שבמקום להתרגש בפתיחת שנת הלימודים, הם עצובים, מתביישים וחסרי מוטיבציה ללמוד כי אין בידיהם הציוד הלימודי הדרוש. אנו מאפשרים לתלמידים אלו להתרגש כמו כולם, לקבל הזדמנות שווה להצליח בלימודיהם ולהתקבל חברתית. בכך אנו מסייעים בצמצום הפערים החברתיים והסוציאליים בכיתות הלימוד.

 

מכיוון שלתלמידים צרכים שונים בציוד, בין אם מבחינת גילאיהם, דרישות בתי הספר, וטעמם האינדיבידואלי, אנו מעניקים להם שוברי קניה לרכישת הציוד הלימודי הנדרש עפ"י צרכיו הספציפיים של כל תלמיד, ולא ערכות ציוד סטנדרטיות. בנוסף אנו מחלקים ילקוטים חדשים וכחדשים על פי הצורך.

bottom of page