top of page
Reading Braille

פעילות חינוכית וחברתית בעזרה לזולת

חברה תקינה פועלת מתוך אחריות הדדית. הבעיה היא שבתחום העוני אי אפשר להגיע אליה אם לאנשים רבים אין היכרות מוחשית עם המושג של עוני, אלא הם רק שמעו עליה דרך התקשורת, וקשה להם להאמין שהמצב יכול להיות עד כדי כך קשה כפי שהוא במציאות.

 

אנו מפעילים מתנדבים מבוגרים, נוער ותלמידים במטרה כפולה: עזרה לנזקקים דרך עזרה בתחומי הפעילות השונים ובד בבד חיזוק המודעות למצבים הקשים. המודעות למצב העגום גורמת להגברת הרצון לפעול לשיפור המצב ולקחת אחריות חברתית.

bottom of page