top of page
2016-02-19%2012.32_edited.jpg

החלמה מהירה

לחולים אחרי ניתוח או אשפוז ולאמהות לאחר לידה, המנוחה בימים הראשונים היא קריטית להחלמתם. כדי לסייע להם בכך אנו מגישים עזרה על ידי אספקת כלים חד פעמיים כדי לחסוך מחולים ומיולדות להתעסק בשטיפת כלים בזמן שהם אמורים לנוח, וכדי לאפשר לבן/בת הזוג לטפל בשאר בני המשפחה. כמו כן במקרים רלוונטיים אנו מסייעים באספקת מנות אוכל מבושל  וכן עזרה בדרכים נוספות עפ"י הצורך.

bottom of page