top of page
WhatsApp Image 2023-03-16 at 11.11_edited.jpg

הצלת מזון
וחלוקת ארוחות

קורע את הלב לראות שבזמן שלאנשים כה רבים אין ארוחות מזינות, כמות אדירה של אוכל טרי ומזין נזרקת מידי יום. אנו אוספים בקביעות מזון מבושל שנותר מהזנת תלמידים, מידי שבוע מקבלים מנות ארוחות מבושלות מבית תמחוי באזור ולעיתים אף תרומות מזון מאירועים שונים. אנו גם רוכשים מנות נוספות (במיוחד בחופשות בהן אין עודפים מהזנת תלמידים, אך גם בזמנים אחרים ובמקרים בהם צרכים דיאטטיים/ רפואיים דורשים זאת).

כל המזון מאורגן על ידינו למנות אישיות/ משפחתיות, אותן אנו מחלקים למשפחות שעזרה מסוג זה חיונית להן. לחלק מהמקבלים אלו הארוחות המבושלות היחידות שלהן, מנות מזינות הכוללות את כל אבות המזון.

 

 הפרויקט מנצל משאבי מזון קיימים ומשפיע ישירות על המקבלים במיגור רעב. כמו"כ הקשר הקבוע עם הנתמכים מאפשר התעניינות במצבם ובצורכיהם המשתנים בכלל התחומים וסיוע בתחומים אלו או הפניית הנתמכים לגורם מתאים שיסייע. הפרויקט גם גורם לשינוי תודעתי אצל הנותנים, על החשיבות והחיוניות לניצול נכון של עודפי המזון למען הקהילה.

bottom of page