top of page
1.jpg

קיץ חוויתי ובטוח

במשפחות מצוקה, שעמום של ילדים חסרי תעסוקה יוצר לחץ אדיר על כל בני הבית ועלול לגרום לאלימות מילולית ואף פיזית. משפחות במצב כלכלי ירוד אינן מסוגלות לעמוד בהוצאות תעסוקה הולמת לילדיהם. מצב זה גורם לקושי במשך כל השנה, ובמיוחד בחופש הממושך של הקיץ, בו השעמום גורם לתסכול של הילדים ומשפיע לרעה על כל בני הבית.

 

בנוסף לקושי הזה, אנו מאמינים שלכל ילד מגיע להיות ילד, ולחוות חוויות ילדוּת טובות.

לכן אנו מסבסדים עבורם קייטנות באופן משמעותי, שבלי זה לא היו יכולים להשתתף. כמו כן אנו מקיימים ימי פעילות חווייתיים לילדים אלו. בכך אנו דואגים שהם ייהנו, יהיו בטוחים יותר ויאפשרו רוגע להורים וליתר בני המשפחה.

bottom of page